Gebiedsontwikkeling

Erfcoach Heerde

In het buitengebied spelen vaak veel onderwerpen tegelijkertijd. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen daarom vragen over bijvoorbeeld de toekomst van hun bedrijf, de inrichting van het erf, verduurzaming, landschap & biodiversiteit, zelfstandige woonruimte op het erf, bedrijfsopvolging enzovoort. Ook onderwerpen als financiën, sociale moeilijkheden en andere zorgen kunnen aanleiding zijn om met een erfcoach het gesprek aan te gaan. Een erfcoach kan al luisterend helpen om nieuwe mogelijk­heden te ontdekken en een weg te vinden binnen allerlei initiatieven die landelijk, provinciaal of regionaal al bestaan.

Hoe werkt het?
Is het de wens om een erfcoach te spreken, dan is de erfeigenaar degene die een afspraak moet maken. De erfcoach komt dan op bezoek, op het erf. De gesprekken met een erfcoach zijn vertrouwelijk en onafhankelijk. Dat houdt in dat de inhoud van het gesprek op het erf blijft, tenzij de erfeigenaar toestemming geeft om bepaalde informatie waar nodig te delen met anderen. Wanneer één gesprek niet voldoende is, komt de coach graag nog een of meerdere keren langs om verder te pra­ten. De gesprekken met de erfcoach zijn gratis. 

Er zijn in de gemeente Heerde twee erfcoaches beschikbaar. Ben Haarman is meer thuis in de agrarische bedrijfsvoering. Jan-Olaf Tjabringa heeft meer affiniteit met nevenactiviteiten op het (agrarisch) erf en met particuliere erven. U kunt dus kiezen met welke erfcoach u het gesprek wenst te voeren. Heeft u geen voorkeur, dan kiezen de erfcoaches wie er bij u langskomt. 

Opdrachtgever:
        Gemeente Heerde
Periode:                       november 2023 – april 2024
Contactpersonen:     Jan-Olaf Tjabringa en Ben Haarman
Download:                  Folder Erfcoach Heerde

Jan-Olaf Tjabringa – 06-27095640 – tjabringa@cultuurland.com 
Ben Haarman – 06-21874547 – baj.haarman@gmail.com