Gebiedsontwikkeling

Erfcoach IJsseldelta

Vanaf september 2019 tot en met heden zijn wij in de IJsseldelta actief als erfcoach. In opdracht van de Provincie Overijssel en in samenwerking met de drie gemeenten en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta mogen wij erfeigenaren ondersteunen bij de vele zaken die op hen afkomen. Dit werk voeren wij uit vanuit een team van 12 erfcoaches die in heel Overijssel actief zijn. De erfcoaches staan klaar voor agrarisch ondernemers, particulieren met een erf in het buitengebied, particulieren en ondernemers die gaan verhuizen naar het buitengebied.

In de IJsseldelta zijn in de afgelopen periode 86 erfeigenaren verder op weg geholpen om hun plannen te realiseren. De erfcoaches denken met agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied mee over de toekomst. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. Dat biedt kansen voor de toekomst van uw erf en uzelf! Thema’s die opvallen zijn bedrijfsontwikkeling (o.a. nevenactiviteit), wonen op het erf en landschap/biodiversiteit. De coaches helpen u om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen u kunt zetten. Zij zijn ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kunnen u verwijzen naar het juiste loket. De gesprekken met de erfcoaches zijn gratis.

Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij de erfcoaches terecht. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • Vergroenen en landschappelijke inpassing van het erf
  • Transformeren van een bedrijfserf tot een woonlocatie
  • Veiligheid
  • Duurzaamheid, zoals zonne- en windenergie
  • Agrarisch ondernemen: innoveren, ontwikkelen, andere bedrijfsactiviteiten, opvolging en stoppen
  • Asbestsanering
  • Veiligheid: hoe om te gaan met gewenst en ongewenst bezoek op uw erf
  • Sociale knelpunten door wonen en/of werken op het erf

ZET DE EERSTE STAP EN NEEM CONTACT OP! 
Wilt u in de IJsseldelta met een erfcoach in gesprek over de toekomst van uw bedrijf of erf?
Zet de eerste stap en bel of mail met Jan-Olaf Tjabringa: telefoon 06-27095640 – email 

Colums

LINKS