Gebiedsontwikkeling

Evaluatie Landschaps-ontwikkelingsplan Wierden

In de 2e helft van 2022 mogen wij een evaluatie begeleiden van het Landschapsontwikkelingsplan in de gemeente Wierden. Dit plan dateert uit 2009 en is toe aan een opfrisbeurt. Het is dan wel van belang om goed na te gaan wat het LOP in de afgelopen jaren heeft gebracht. Is de kwaliteit van het landschap verbeterd, hoe is de samenwerking tussen diverse partijen verlopen en welke vooraf gestelde doelen zijn wel of niet behaald zijn vragen die bij de evaluatie aan bod komen. Samen met het ‘Platform Landelijk Gebied Wierden’ en de gemeente zoeken we zo naar een basis voor een vernieuwd landschapsontwikkelingsplan waar nieuwe ontwikkelingen zoals de energietransitie ongetwijfeld een rol zal gaan spelen.  


Opdrachtgever:                       
Gemeente Wierden
Periode:                                       najaar 2022
Contactpersoon:                       Jan-Olaf Tjabringa