Gebiedsontwikkeling

Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten

In het gebied Olde Maten en Zwartewatersklooster (OV) is de gebiedsalliantie SOM als werkgroep binnen de Gebiedscoöperatie IJsseldelta actief. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten; Staatsbosbeheer; Stichting Erfgoed Zwartewatersklooster en de Stichting Vrienden van de Olde Maten (Veldschuur). 

De inzet van de alliantie is erop gericht om het gebied verder te ontwikkelen voor bewoners, gebruikers en bezoekers. Het versterken van de belevingswaarde, de relatie tussen natuur & landbouw en educatie zijn hier voorbeelden van. Er zijn hiervoor al meer dan 20 projectideeën geformuleerd. In afstemming met de samenwerkende partijen en anderzijds de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland zal Cultuurland Advies de projectleiding voor het komende jaar uitvoeren. Jan-Olaf Tjabringa en Leonie Meppelder trekken hierin samen op.

Wilt u meer informatie over dit project of gebied, of ziet u koppelkansen? Neem dan gerust contact op.

Opdrachtgever:                         
Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten 
Periode:                                       2021-2022
Contactpersoon:                        Jan-Olaf Tjabringa / Leonie Meppelder

Persbericht:                                Subsidie voor projecten in Olde Maten – Zwartewatersklooster