Landschap & Cultuurhistorie

Haven van Laaksum, cultuurhistorische analyse en waardering

De haven van Laaksum werd aan het begin van de 20ste eeuw aangelegd als vluchthaven voor vissers langs de Friese Zuiderzeekust. Het wordt wel het kleinste zeevissershaventje van Europa genoemd. De geschiedenis van de Laaksum en de Zuiderzeevisserij gaat terug tot in de middeleeuwen. Voor de aanleg van de haven maakten de vissers gebruik van de natuurlijke inhammen in de kustlijn. Na de afsluiting van de Zuiderzee is de commerciële visserij grotendeels verdwenen uit Laaksum. Tegenwoordig kent het haventje vooral recreatieve functie en vormt het een bijzondere plek langs de voormalige Zuiderzeedijk, waar het verleden nog tastbaar is. 

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân werken we aan een cultuurhistorische analyse en waardering voor het havencomplex. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de haven en de directe omgeving. Het onderzoek kan als onderlegger dienen bij toekomstige planvorming en het beheer van de haven. 

Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân
Periode: maart-april 2023
Contactpersoon: Susanne Coppens