Landschap & Cultuurhistorie

Gebiedsbiografie militair oefenterrein Weerterheide

Tussen de dorpen Budel (Noord-Brabant) en Weert (Limburg) ligt een 115 hectare groot bos- en stuifzandgebied dat in gebruik is als militair oefenterrein van Defensie. Tot in de negentiende eeuw bestond dit gebied nog uit een uitgestrekt heideveld, dat door bewoners uit de naastgelegen dorpen en buurtschappen werd benut. Onder meer vanuit de werkverschaffing is het grote heide- en stuifzandterrein geleidelijk bebost. Het gebied kent een bevlogen geschiedenis. Zo ligt hier onder meer één van de grootste prehistorische grafvelden van Noordwest-Europa, maakte het onderdeel uit van de belangrijkste handelsverbinding tussen Antwerpen en het Duitse Rijnland én vormde het gebied de scheiding tussen Staats en Spaans Nederland. 

Bij het gebruik van het gebied als militair oefenterrein staan aanwezige cultuurhistorische waarden onder druk. Daarom is door het Rijksvastgoedbedrijf besloten om voor elk van hun terreinen een visie op te stellen, waarbij onder meer het aanwezige erfgoed wordt geborgd. Wij leveren input voor de ze visie in de vorm van een gebiedsbiografie en cultuurhistorische waardenkaart, waarbij de geïnventariseerde cultuurhistorische sporen tevens zijn voorzien van een beknopt beheeradvies. 

Opdrachtgever:                 
Rijksvastgoedbedrijf
Periode:                              april – oktober 2023
Contactpersoon:               Erik van den Berg