Landschap & Cultuurhistorie

Gebiedsbiografie militair oefenterrein Weerterheide

Tussen de dorpen Budel (Noord-Brabant) en Weert (Limburg) ligt een 1115 hectare groot bos- en stuifzandgebied dat in gebruik is als militair oefenterrein van Defensie. Tot in de negentiende eeuw bestond dit gebied nog uit een uitgestrekt heideveld, dat door bewoners uit de naastgelegen dorpen en buurtschappen werd benut. Het gebied zelf was al in de prehistorie een belangrijke locatie, getuige de aanwezigheid van één van de grootste prehistorische grafvelden van Noordwest-Europa met meer dan 100 grafheuvels. Ook maakte het gebied deel uit van de belangrijke handelsverbinding tussen Antwerpen en het Duitse Rijnland.

Bij het gebruik van het gebied als militair oefenterrein staan aanwezige cultuurhistorische waarden onder druk. Hierdoor is door het Rijksvastgoedbedrijf besloten om voor elk van hun terreinen een visie op te stellen, waarbij onder meer het aanwezige erfgoed wordt geborgd. Wij leveren input voor deze visie in de vorm van een gebiedsbiografie en cultuurhistorische waardenkaart, waarbij de geïnventariseerde cultuurhistorische sporen tevens worden voorzien van een beknopt beheeradvies. 

Opdrachtgever:                 Rijksvastgoedbedrijf
Periode:                              april – oktober 2023
Contactpersoon:               Erik van den Berg