Gebiedsontwikkeling

Gebiedscoöperatie IJsseldelta

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is eind 2015 opgericht. Cultuurland is destijds gevraagd om de werkzaamheden als gebiedsmakelaar in het Nationaal Landschap IJsseldelta vanaf 1 januari 2016 vanuit deze coöperatie voort te zetten. Tot en met het einde van 2015 zijn we in de IJsseldelta actief geweest vanuit de rol van gebiedsmakelaar. In de periode vanaf 2009 tot en met nu hebben we in hoofdzaak onze bijdrage mogen leveren aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta en aan de implementatie en uitvoering van de Groene Blauwe Diensten. Het zijn bijzondere jaren geweest waarin we samen met het gebied hebben mogen werken aan de kwaliteiten van het landschap.

Voorsorterend op een veranderende rol van de overheden en parallel daaraan het eind van het uitvoeringsprogramma heeft ´het gebied´ een proces in gang gezet om een vervolg te bewerkstellingen. Zo heeft een kopgroep met gebiedsmensen hard gewerkt aan een nieuwe organisatie voor het gebied en verdienmodellen om te kunnen blijven investeren in gebiedsontwikkeling. Vanuit onze rol als gebiedsmakelaar hebben we dit proces van dichtbij mogen meemaken, onze bijdrage mogen leveren en is in september 2015 de Gebiedscoöperatie IJsseldelta een feit geworden.

De coöperatie kent een eigen bestuur en een gebiedsraad met op dit moment 26 gebiedspartijen. Cultuurland is gevraagd om de werkzaamheden als gebiedsmakelaar vanaf 1 januari 2016 voort te zetten vanuit deze coöperatie. Jan-Olaf Tjabringa blijft zodoende als gebiedsmakelaar betrokken in het gebied. We zien het als een voorrecht om onderdeel te mogen blijven van nieuwe ontwikkelingen, van de goede samenwerking in het gebied en om te mogen blijven bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van de IJsseldelta.   

Vanuit de Gebiedscoöperatie IJsseldelta ondersteunen wij de organisatie met allerhande werkzaamheden en mogen wij uitvoering geven aan projecten rondom de agrarische sector, aan het versterken van toerisme & recreatie, aan investeringsopgaven om de kwaliteit van het landschap te waarborgen en meer. Het is een ondernemende opgave die we samen met de coöperatie met vol vertrouwen oppakken.

Opdrachtgever:                              Gebiedscoöperatie IJsseldelta
Periode:                                            2016 – heden
Contactpersoon:                            Jan-Olaf Tjabringa
Meer informatie:                           www.gcijsseldelta.nl