Gebiedsontwikkeling

Ontwikkelings-perspectief en uitvoeringagenda Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf heeft in toenemende mate oog voor de dynamiek in het buitengebied. Zo dwingen ontwikkelingen ten aanzien van klimaat, de landbouw en bijvoorbeeld leefbaarheid tot een meer integrale visie op het buitengebied. Vele gebiedspartijen, belangen, wensen en kansen dienen meer dan nu samen te komen tot een ontwikkelingsperspectief met aansluitend een uitvoeringsagenda. Een van de ambities betreft het behouden, benutten en versterken van het landschap en de (cultuur)historische kwaliteiten binnen de gemeente.

De gemeente Ooststellingwerf heeft de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland gevraagd om een ontwikkelingsperspectief en uitvoeringsagenda op te stellen. Als projectuitvoerder voor deze coöperatie voeren wij als Cultuurland Advies deze opdracht uit in samenwerking met Henk Vrijhof. Het doel is om zowel tussen partijen als op thema’s verbindingen te leggen die de kwaliteit van het buitengebied doen versterken. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op themaniveau. Wij onderscheiden hierin de volgende thema’s:

  • Dorpen en Leefbaarheid
  • Toerisme en Recreatie
  • Agro & Food
  • Natuur & Landschap

Na de eerste ronde gesprekken vinden verdere analyses en uitwerkingen plaats met alle thema’s gezamenlijk. Voor de nog jonge Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland biedt deze opdracht een prachtige kans om zich als samenbindende partij te bewijzen. Met passie naar de toekomst.

Opdrachtgever:                              Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland – gebiedscooperatiezof.nl
Periode:                                            2022 
Contactpersoon:                            Jan-Olaf Tjabringa