Gebieds-
ontwikkeling

Gebiedskwaliteiten volop benutten. Daar draait het om bij gebiedsontwikkeling. Het is niet een doel op zich, maar een middel om wensen en kansen tot ontwikkeling te laten komen.

Cultuurland Advies voelt zich als intermediair en procesleider thuis tussen overheden en gebiedspartijen. Wij kunnen ontwikkelingen stroomlijnen, initiatiefnemers bij elkaar brengen, de haalbaarheid van plannen onderzoeken, de koppeling leggen met financiers en projecten vervolgens met een goed resultaat uitvoeren. Zo ontzorgen wij u gedurende het gehele proces.

Projecten

Gebiedsontwikkeling

Erfcoach Heerde

In het buitengebied spelen vaak veel onderwerpen tegelijkertijd. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen daarom vragen over bijvoorbeeld de toekomst van hun bedrijf, de inrichting van het erf, verduurzaming, landschap &

Lees verder

Dorpsplan Windesheim 2035

In opdracht van Plaatselijk Belang Windesheim en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta hebben wij het proces mogen begeleiden voor het maken van een dorpsplan in Windesheim. Van maart tot oktober 2023 zijn zo’n

Lees verder

Informatieborden Gemeente Epe

De gemeente Epe wil graag een aantrekkelijke gemeente zijn voor bezoekers en inwoners van de Veluwe. Een goed aanbod aan fietspaden voorzien van informatieborden met een beschrijving van de bijzondere

Lees verder

Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten

In het gebied Olde Maten en Zwartewatersklooster (OV) is de gebiedsalliantie SOM als werkgroep binnen de Gebiedscoöperatie IJsseldelta actief. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten; Staatsbosbeheer;

Lees verder

Waterrecreatie IJsseldelta

De gemeente Kampen, Gebiedscoöperatie IJsseldelta, IJsseldelta Marketing en lokale partijen en ondernemers hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het project ‘Waterrecreatie IJsseldelta’. Door dit project komt er via het

Lees verder

Platform Biodivers Cultuurland

In de afgelopen 2 jaar hebben wij in opdracht van de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland mogen werken aan het ‘Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf’. In het kort ging dit project over: Het op grote

Lees verder

Heerde Energiek

Heerde Energiek is het initiatief van een groep enthousiaste Heerdenaren die het gebruik van duurzame energie in de gemeente Heerde willen stimuleren. De vrijwilligers steken hun handen uit de mouwen

Lees verder

Visit Veluwe – Veluwe op 1

De Veluwe is een sterk merk, iedereen denkt meteen aan de bekende aspecten: herten, rust, ruimte, bossen, zandverstuivingen en heidevlakten. Dat willen we graag zo houden, maar we willen ook

Lees verder

Informatieborden IJsselzone Zwolle

Cultuurland Media werkt in opdracht van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) aan het vernieuwen van 17 informatiepanelen in de voormalige buurtschap IJsselzone. Het gebied bestaat uit de historische buurtschappen

Lees verder

Dorpen en Zon IJsseldelta

Dorpen spelen een hele belangrijke rol bij de leefbaarheid in het buitengebied. Veel dorpen beschikken over een ontmoetingsplek in de vorm van een multifunctioneel centrum of een wat meer traditioneel

Lees verder

Groene Loper IJsseldelta 2.0

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is gestart met de  Groene Loper IJsseldelta 2.0. Het project heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen leefomgeving.

Lees verder

Informatieborden Zalk

Zalk kent een rijke historie die de Vereniging Dorpsbelangen Zalk graag wil laten terug komen in het landschap. Cultuurland Media heeft in opdracht van de Vereniging Dorpsbelangen Zalk informatiepanelen opgesteld

Lees verder

Erfcoach Steenwijkerland

Vanaf april 2020 tot en met heden zijn wij in Steenwijkerland actief als erfcoach. In opdracht van de Provincie Overijssel en in samenwerking met de  gemeente Steenwijkerland en Stimuland mogen

Lees verder

Erfcoach IJsseldelta

Vanaf september 2019 tot en met heden zijn wij in de IJsseldelta actief als erfcoach. In opdracht van de Provincie Overijssel en in samenwerking met de drie gemeenten en de

Lees verder