Gebiedsontwikkeling

Groene Loper IJsseldelta 2.0

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is gestart met de  Groene Loper IJsseldelta 2.0. Het project heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen leefomgeving. Cultuurland Advies geeft leiding aan dit project.  

Wat is de Groene Loper IJsseldelta? 
Groene Loper IJsseldelta is een sociaal instrument gericht op bewustwording,  participatie en creatieve initiatieven. Ook op andere plaatsen in Overijssel zijn ‘Groene Loper-projecten’ uitgevoerd. De Groene Loper IJsseldelta heeft het in 2016 en 2017 mogelijk gemaakt voor enthousiaste en betrokken bewoners om met een klein geldbedrag een groot resultaat te behalen in hun eigen leefomgeving. Zo zijn verschillende natuurlijke speeltuinen aangelegd, bomen en bloemen geplant, informatieborden over landschap geplaatst door verschillende initiatiefnemers in de hele IJsseldelta. De focus van de Groene Loper IJsseldelta lag op de relatie tussen platteland en stad. Ook is er veel aandacht geweest aan biodiversiteit (bijvoorbeeld voor bijen en weidevogels op speciale thema-avonden en in verschillende initiatieven. In de Groene Loper IJsseldelta 2.0 zal weinig aan die focus veranderen.

De geografische uitgestrektheid en diversiteit van het gebied maakt de Groene Loper IJsseldelta bijzonder. Een goede samenwerking en organisatie met de dorpskernen, bedrijven en belangenbehartigers is daarom noodzakelijk. Die is geborgd dankzij de opgerichte Gebiedscoöperatie. Zo worden alle inwoners bereikt, met name de inwoners van het buitengebied van de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland, Kampen.

De Groene Loper IJsseldelta 2.0 wordt gefinancierd met bijdragen van de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland en het Prins Bernard Cultuurfonds.

Opdrachtgever:               Gebiedscoöperatie IJsseldelta (www.gcijsseldelta.nl)
Periode:                              1 oktober 2020 – 1 oktober 2021
Contactpersoon:              Jan-Olaf Tjabringa