Gebiedsontwikkeling

Groene schoolpleinen gemeente Ooststellingwerf

In opdracht van de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland  werken wij voor de gemeente Ooststellingwerf aan een inventarisatie die zich richt op het vergroenen van schoolpleinen bij basisscholen binnen de gemeente.

Groene schoolpleinen zijn in opkomst. Op een groen schoolplein is een selectie aan natuurlijke elementen aanwezig die kinderen uitdagen hier in en mee te spelen. Een groen schoolplein kan goed gebruikt worden om duurzaamheidseducatie meer vorm te geven in de directe omgeving van de school. Belangrijke onderdelen in een ontwerp zijn: gevarieerde speel- en leeractiviteiten, ruimte voor ontspanning, biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle basisscholen in Ooststellingwerf met daarin informatie over in welke mate deze scholen openstaan voor een vergroening van hun schoolplein en of schoolomgeving. Een dergelijke inventarisatie zal inzicht geven in wat deze scholen voor ogen hebben en wat ze hiervoor nodig hebben. De inventarisatie zal resulteren in een plan van aanpak en aanbevelingen hoe invulling te geven aan dit onderwerp.

Opdrachtgever:               Gemeente Ooststellingwerf
Periode:                              2021 – 2022
Contactpersoon:              Agnes Dokter