Gebiedsontwikkeling

Haalbaarheidsonderzoek aanmeerlocaties

In de IJsseldelta leeft een brede wens voor het versterken van de vaarrecreatie door het beter verbinden van stad en achterland via het water. De hanzensteden en dorpen in het gebied willen de nautische profilering graag versterken door rondvaartboten, pleziervaartuigen en kano’s de mogelijkheid te bieden een nautisch rondje in het achterland, de IJsseldelta te maken. Om dit te kunnen realiseren en tevens opstap- en afstapmogelijkheden voor fietsers en wandelaars te creëren, zullen er meer aanlegplekken in het gebied moeten komen.

De aanlegplekken zijn bedoeld om meer (en tevreden) bezoekers voor de Hanzesteden en de IJsseldelta te genereren. Om deze doelgroep langer te kunnen binden, is het belangrijk dat er een kwalitatief goed productaanbod wordt gerealiseerd waardoor bezoekers besluiten om langer in het gebied te verblijven. De verbinding tussen de Hanzesteden en het achterland de IJsseldelta, biedt daarvoor uitstekende kansen waarbij de elementen water, land, streekproducten, natuur en cultuur gecombineerd kunnen worden in aantrekkelijke arrangementen.

Cultuurland Advies heeft namens de Gebiedscoöperatie IJsseldelta een haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van deze aanmeerlocaties een uitgevoerd. In overleg met de bevoegde gezagen en grondeigenaren is vastgesteld welke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke goedkeuringen er benodigd zijn voor het realiseren van de beoogde voorzieningen. Op basis van deze gesprekken is per locatie bepaald wat de kansen zijn en de haalbaarheid van het initiatief is. Samen met de partners kan nu een verdere invulling worden gegeven aan de onderhavige plannen.

Opdrachtgever:                 Gebiedscoöperatie IJsseldelta 
Periode:                               2018/2019
Contactpersoon:               Harm Peter de Vries