Landschap & Cultuurhistorie

Herziening Cultuurhistoriekaart gemeente Moerdijk

Voor de gemeente Moerdijk werken we aan een herziening van de gemeentelijke Cultuurhistoriekaart. De huidige kaart is opgesteld in 2013 en geeft een overzicht van het landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente, zoals polders, forten, dijken en gebouwd erfgoed. Het ontbreekt de kaart echter aan een duidelijke classificatie en waardering van de elementen. Bovendien moeten enkele categorieën herzien en aangevuld worden en is de huidige kaart niet goed bruikbaar voor beleidsmakers. 

De gemeente heeft behoefte aan een waardering van het landschappelijke en cultuurhistorische erfgoed, om goed afgewogen keuzes te kunnen maken bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom heeft de gemeente Cultuurland Advies gevraagd om een herziening van de Cultuurhistoriekaart uit te voeren en de kaart om te zetten in een digitale Cultuurhistorische Waardenkaart met een duidelijke structuur. 

Opdrachtgever:
        Gemeente Moerdijk  
Periode:                       2024
Contactpersoon:       Susanne Coppens