Nieuws

Herziening Cultuurhistoriekaart gemeente Steenbergen

In opdracht van de gemeente Steenbergen werken we aan een herziening van de Cultuurhistoriekaart van Steenbergen. In 2013 heeft de gemeente een Cultuurhistoriekaart (CK) laten opstellen, deze kaart geeft een overzicht van het bovengronds cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente en bestaat uit een uitgebreide inventarisatie van landschappelijke en cultuurhistorische objecten en structuren. Het ontbreekt de kaart echter aan een duidelijke classificatie en waardering van de elementen. Bovendien moeten enkele categorieën herzien en aangevuld worden. 

De gemeente heeft behoefte aan een waardering van het landschappelijke en cultuurhistorische erfgoed om afgewogen keuzes te kunnen maken bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente heeft daarom Cultuurland Advies gevraagd om een herziening van de CK uit te voeren en de kaart om te zetten in een Cultuurhistorische Waardenkaart met een duidelijke structuur. 

Opdrachtgever:                        Gemeente Steenbergen
Periode:                                      Najaar 2021
Contactpersoon:                       Susanne Coppens