Nieuws

Historische paden en wegen in de gemeente Súdwest-Fryslân

Het zuidwesten van Fryslân kent een goed bewaard historisch cultuurlandschap. Tot ver in de 19e eeuw ging het meeste verkeer er over het water. Via een fijnmazig netwerk aan vaarwegen en opvaarten was bijna iedere boerderij bereikbaar. Het verkeer over land wordt daardoor vaak onderbelicht, toch is het gebied rijk aan oude paden en wegen, die vaak een specifieke functie kenden en dwars door de weilanden voeren. Het gaat bijvoorbeeld om kerkenpaden, hooiwegen of voetpaden tussen boerderijen, die soms eeuwenoud zijn.  

In de landschapsbiografie van de Súdwesthoeke (2018-2019) hebben we een eerste inventarisatie van oude paden en wegen uitgevoerd. Om de nog aanwezige historische paden en wegen beter in kaart te brengen en in de toekomst te behouden en beschermen werken we nu in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân aan een verdiepingsslag van deze inventarisatie en waardering. 

Opdrachtgever:                         Gemeente Súdwest-Fryslân
Periode:                                       zomer – najaar 2021
Contactpersoon:                        Susanne Coppens