Gebiedsontwikkeling

Boerenbelevingen in de IJsselvallei

Medio 2020 is IJsselvallei Boert en Eet Bewust gestart met het project Boeren Belevingen in de IJsselvallei. In het kader van het Masterplan IJsselvallei is gevraagd te komen met goede ideeën om de verbinding stad- platteland en consument – boer te stimuleren. Dit resulteerde in het project Boeren Belevingen in de IJsselvallei. Het project kent 3 trajecten, het professionaliseren van het concept Boer Bike Bite, het ontwikkelen van de Expeditie Verleden – heden – toekomst in samenwerking met het zuivelmuseum Erve IJzerman in Wapenveld én een ‘markt’concept voor dialoog. 

De deelnemers van IJsselvallei Boert en Eet Bewust willen met de samenleving in gesprek en bijdragen aan een realistische beeldvorming hoe het er aan toe gaat op de boerderij.

Lees hier meer over IJBeEB: Over ons – IJsselvallei Boert en Eet Bewust

Opdrachtgever:               IJsselvallei Boert en Eet Bewust
Periode:                             September 2021 – september 2022
Contactpersoon:             Leonie Meppelder