Nieuws

Rentmeesterij

Het Nederlandse buitengebied is een dynamische omgeving waar veel belangen samenkomen. De druk op het landschap is groot terwijl de ruimte beperkt is. Een goed en kundig beheer van de buitenruimte – met aandacht voor maatschappelijk en financieel rendement – is dan ook een complexe taak waar een rentmeester als vastgoedspecialist een belangrijke rol in kan vervullen. Hierbij kan het gaan om het beheer van landgoederen en landelijk vastgoed, maar ook om de advisering bij ruimtelijke ontwikkelingen met een vastgoedaspect.

Wij kunnen u adviseren omtrent:

  • Het beheer van landgoederen en landelijk vastgoed;
  • Bos- en natuurbeheer;
  • Huur-, jacht- en pachtzaken;
  • Natuurschoonwet 1928;
  • Herbestemming van monumentaal vastgoed c.q. erfgoed en nieuwe economische dragers;
  • Subsidies voor natuur, landschap, erfgoed en monumenten.

Harm Peter de Vries is beëdigd rentmeester (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) en heeft ruime ervaring met o.a. het beheer van landgoederen en buitenplaatsen in het oosten van land alsmede de ruimtelijke planvorming bij de herbestemming van monumentaal erfgoed.

Contactpersoon:                              Harm Peter de Vries