Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân

Op dit moment werk Cultuurland Advies samen met Werkend Landschap aan de Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân. In de landschapsbiografie wordt het levensverhaal van het landschap geschetst in drie verschillende delen:

1, De vorming van het landschap;
2, Het waddengebied;
3. Het veen.

De drie zijn chronologisch onderverdeeld in diverse hoofdstukken. Per hoofdstuk wordt de belangrijkste ontwikkelingen van het landschap beschreven en beeldend weergegeven. Voor ieder hoofdstuk zijn de belangrijkste landschappelijke kernkwaliteiten genoemd. Deze kernkwaliteiten vormen samen met het verhaal van het landschap belangrijke bouwstenen voor de op te stellen omgevingsvisie van Noardeast-Fryslân.