Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van een landschapsbiografie om de levensloop van een landschap te beschrijven. Deze levensloop is vaak zeer complex door de eeuwenlange interactie tussen het fysieke landschap (natuurlijk landschap) en het gebruik ervan door de mens (cultuurlandschap). Het is deze wisselwerking die heeft geleid tot het landschap zoals we dat vandaag de dag ervaren en beleven. Door de ondergrond, technische ontwikkelingen, economische vooruitgang en talloze andere oorzaken zijn in Nederland over kleine afstanden vele verschillende landschappen tot ontwikkeling gekomen. Vaak gaat het om gelaagde landschappen die cultuurhistorische elementen bevatten met een zeer uiteenlopende ouderdom. Met al hun cultuurhistorische elementen bepalen zij mede de identiteit en het karakter van een streek of regio. De landschappelijke karakteristiek en bijbehorende kwaliteiten vormen een belangrijke basis voor het omgevingsbeleid.

Vanuit deze gedachte heeft de gemeente Noardeast-Fryslân Cultuurland Advies gevraagd om een landschapsbiografie op te stellen. De vraag behelst een landschapsbiografie die een belangrijke bouwsteen gaat vormen voor de toekomstige Omgevingsvisie van de gemeente. Het product ‘Landschapsbiografie’ omvat een verhaal van het landschap, een landschapstypenkaart, een landschapsatlas, landschappelijke kernkwaliteiten en een cultuurhistorische onderzoeksagenda. Door al deze producten goed onderbouwd, toegankelijk en visueel aantrekkelijk uit te werken wordt een groot publiek bediend. Het is namelijk interessant voor inwoners, het werkt inspirerend voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en toerisme en recreatie zijn gebaat bij het verhaal van het landschap. Iedere landschapsbiografie is een op maat gemaakte bouwsteen voor de nieuw op te stellen gemeentelijke Omgevingsvisie.

Opdrachtgever:               Gemeente Noardeast-Fryslân
Periode:                             2019
Contactpersoon:             Dennis Worst