Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân

Op dit moment werkt Cultuurland Advies samen met Werkend Landschap aan de Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân. In de landschapsbiografie wordt het levensverhaal van het landschap geschetst in drie verschillende delen:

1, De vorming van het landschap;
2, Het waddengebied;
3. Het veen. 

In ieder deel zijn de belangrijkste ontwikkelingen van het landschap beschreven en beeldend weergegeven door middel van foto’s, historische kaarten, illustraties of luchtfoto’s. De delen zijn weer onderverdeeld in diverse hoofdstukken. Voor ieder hoofdstuk is de koppeling gemaakt met cultuurhistorische of landschappelijke elementen die nu nog zichtbaar in het landschap zijn. Deze zijn benoemd als landschappelijke kernkwaliteiten. Samen met het verhaal van het landschap vormen ze belangrijke bouwstenen voor de op te stellen omgevingsvisie van Noardeast-Fryslân. 

Zowel de cultuurhistorische relicten, de kernkwaliteiten en diverse landschapstypen zijn gekarteerd met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS). Al deze gegevens worden ontsloten door een Digitale Landschapsatlas. Deze zal straks beschikbaar komen voor een breed publiek. 

Meer informatie: Susanne Coppens