Gebiedsontwikkeling

Regiocoördinator Collectief Rivierenland

Het Nederlandse landschap is het resultaat van vele honderden jaren agrarische inrichting en beheer. Nederland is dan ook bij uitstek een cultuurlandschap waar landbouw en natuur nauw met elkaar zijn verweven. Landbouw en natuurbeheer gaan dan ook goed samen. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) geeft invulling aan deze samenwerking, onder andere in de vorm van weidevogelbeheer, het beheer van landschapselementen en het verbeteren van het organische stofgehalte in de bodem.

Agrarische collectieven geven sinds 2016 samen met de agrarisch natuurbeheerverenigingen invulling aan de uitvoering van subsidieregeling ANLb. Met een team van veldcoördinatoren en ecologen zorgen zij onder andere voor de strategie, het afsluiten van beheercontracten, de kwaliteitsbewaking en kennisverbetering. Sinds juni van dit jaar mag Harm Peter de Vries namens Cultuurland Advies als regiocoördinator zijn bijdrage leveren aan dit team en de toekomst van het agrarisch natuurbeheer in Nederland.

Opdrachtgever:    Collectief Rivierland 
Periode:                 2019-2020
Contactpersoon:  Harm Peter de Vries