Gebiedsontwikkeling

Start Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland

In de afgelopen 1,5 jaar hebben wij onze bijdrage geleverd aan de verkenning voor de oprichting van een Gebiedscoöperatie in Zuidoost Friesland. In nauwe samenwerking met Henk Vrijhof, Tjerk Hof en Dennis Worst hebben wij vele gesprekken gevoerd, geluisterd naar kansen voor opgaven, wensen, samenwerkingsverbanden en veel meer. Daarbij stond de vraag centraal of een Gebiedscooperatie meerwaarde kan bieden bij het realiseren van een vitaal en kwalitatief buitengebied in Zuidoost Friesland. En zo ja, wat kan deze coöperatie dan voor het gebied betekenen? Met gepaste trots kunnen wij melden dat deze pioniersfase nu overgaat in een echte startfase!

Op dit moment (start 2021) zijn wij volop bezig met de oprichting van de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland. Naast de praktische werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, richten wij ons op de samenwerking tussen partijen en uiteraard op de inhoud. Een van de eerste projecten die gaat starten is Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf die vanuit de Gebiedscoöperatie uitgevoerd zal gaan worden.

De Gebiedscoöperatie heeft als doel het realiseren van een vitaal en kwalitatief buitengebied in Zuidoost Friesland. Wij richten ons in eerste instantie op de thema’s ‘Water, Biodiversiteit, Landschap, Landbouw en Leefbaarheid’. Het werkgebied is gelijk aan het werkgebied van de Regiodeal Zuidoost Friesland. Ziet u aanknopingspunten voor een samenwerking, wilt u als vrijwilliger uw bijdrage leveren, als organisatie lid worden, meld u dan aan.

Opdrachtgever:                               Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland
Periode:                                             2021 – … 
Contactpersoon:                             Jan-Olaf Tjabringa