Cultuurland Advies

Cultuurland Advies is een adviesbureau op het gebied van Landschap & Cultuurhistorie, Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Planvorming. Onze werkzaamheden voeren wij met name uit in het landelijk gebied. Hierdoor
ontstaat op vanzelfsprekende wijze een natuurlijke relatie tussen ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische componenten.

Wij hebben een passie voor het landelijk gebied en voelen ons zeer betrokken
bij onze opdrachten en werkzaamheden. Vanuit een hechte vertrouwensband werken wij samen met onze opdrachtgevers en stakeholders aan een
waardevolle leefomgeving.

Susanne Coppens
Susanne Coppens (1990) studeerde archeologie aan de Universiteit in Gent en volgde daarna de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor haar afstudeeronderzoek schreef ze in samenwerking met de gemeente Apeldoorn een landschapsbiografie van de Amersfoortseweg tussen Apeldoorn en Amersfoort, waarin het ontstaan van de route en het omliggende landschap werd onderzocht.
 
Binnen Cultuurland houdt Susanne zich als projectmedewerker hoofdzakelijk bezig met cultuurhistorische en landschappelijke thema’s.
 

Susanne Coppens

Projectmedewerker Landschap & Cultuurhistorie

René Harleman
René Harleman richt zijn werkzaamheden op beheer en inrichting van het landelijk gebied en is -na een HBO-studie te Larenstein- betrokken bij onder andere erfinrichtingen, nieuwe landgoederen, beeksystemen en bermbeheerprojecten. De laatste jaren is het werkveld uitgebreid met flora- en faunaonderzoek bij particulieren, projectontwikkelaar, woningbouwverenigingen en overheden. Ook steeds vaker ligt het werkterrein in de stedelijk invloedssfeer en gaat het om natuurlijke inrichting van parken, watersystemen, pluktuinen, bijenstroken  en natuurlijk spelen.
 
De meeste werkzaamheden vinden plaats onder de vlag van Ruimte voor Advies, maar sinds 2016 ook voor een deel vanuit Cultuurland Advies. De expertise binnen het bureau wordt door René aangevuld met adviezen op gebied van groen in stad en landschap.
 

Rene Harleman

Adviseur Natuur en Landschap

Jan-Olaf Tjabringa

Jan-Olaf Tjabringa studeerde Ruimtelijke Ordening en Planologie aan Saxion Hogeschool IJsselland. Hierna studeerde hij Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Na afronding van deze laatste studie begon hij in 2006 als zelfstandige en richtte hij Cultuurland Advies op. 

Cultuurhistorie en landschap stonden bij de start centraal. Vanaf 2009 werd het dienstenpakket uitgebreid met  gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planvorming.  Vandaag de dag voert Jan-Olaf zijn werkzaamheden voornamelijk uit op het snijvlak van gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planvorming. Zo houdt hij zich onder andere bezig met gebiedsmakelaardij, met het werk als vertrouwenspersoon bij gebiedsprocessen, wordt hij ingezet als kavelruilcoördinator en projectuitvoerder in het kader van landschaps- en weidevogelbeheer. 

Jan-Olaf Tjabringa

Projectleider Gebiedsontwikkeling (eigenaar)

Harm Peter de Vries

Harm Peter de Vries (1986) studeerde Bos- en Natuurbeheer – met als specialisatie rentmeesterij – aan de Hogeschool van Hall Larenstein te Velp. De afgelopen tien jaar heeft Harm Peter – als rentmeester op o.a. een aantal particuliere landgoederen – ervaring opgedaan met het beheer en de ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed in een veranderende leefomgeving. Binnen Cultuurland Advies zal hij zich met name gaan bezighouden met gebiedsontwikkeling en strategisch omgevingsmanagement in de breedste zin van het woord. Parallel aan zijn werk bij Cultuurland Advies is hij bezig met de afronding van de Master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Harm Peter de Vries

Projectleider Gebiedsontwikkeling & Rentmeester

Dennis Worst
Dennis Worst (1986) behaalde zijn bachelor Bos- en Natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Hierna volgde Dennis de master Landschapsgeschiedenis in Groningen. Momenteel legt hij de laatste hand aan zijn promotieonderzoek ‘over middeleeuwse ontginningen in het land van Kuinder en Lende. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de ingebruikname van uitgestrekte veenmoerassen tussen 1000 -1400.
 
Vanzelfsprekend vormen cultuurhistorie en landschap belangrijke thema’s tijdens zijn studie en zijn werkzame leven. Het zijn dan ook deze twee pijlers waar hij zich voornamelijk mee bezig houdt als projectleider Cultuurhistorie en Landschap bij Cultuurland Advies.

Dennis Worst

Projectleider Landschap & Cultuurhistorie