Gebiedsontwikkeling

Informatieborden IJsselzone Zwolle

Cultuurland Media werkt in opdracht van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) aan het vernieuwen van 17 informatiepanelen in de voormalige buurtschap IJsselzone. Het gebied bestaat uit de historische buurtschappen Spoolde, Schelle en Oldeneel en vormt een groene buffer tussen de IJssel en de stad Zwolle. Om het oude agrarische cultuurlandschap te beschermen tegen de steeds verder groeiende stad hebben de buurtschappen zich tien jaar lang verenigd in de buurtschap IJsselzone Zwolle.

Na de opheffing van de buurtschap IJsselzone is de uitvoering van de groene diensten in de IJsselzone overgedragen aan de SPLIJ+.  In het gebied staan 17 informatiepanelen die het verhaal van de buurtschappen vertellen. Op de panelen is niet alleen aandacht voor de landschapsgeschiedenis en cultuurhistorie, maar ook voor de bijzondere flora en fauna die in het gebied voorkomt.

Opdrachtgever:                            SPLIJ+
Periode:                                         2019 – 2020
Contactpersoon:                          Dennis Worst