Gebiedsontwikkeling

Kanoroute Noordoost Veluwe

Tussen Veessen en Wapenveld is de hoogwatergeul (HWG) aangelegd. De HWG heeft een grote invloed op het huidige beeld van het landschap. Om de impact op het landschap te versterken en de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en economie een positieve impuls te geven, is een Advies Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld opgesteld. Dit advies omvat 26 projecten, waaronder het realiseren van een kanoroute Apeldoorns Kanaal – Grote Wetering.

Het project kanoroute Apeldoorns Kanaal – Grote Wetering voorziet in de versterking van de (watergebonden) dagrecreatie en uitbreiding van het kanoroutenetwerk op de Veluwe. Om dat te realiseren is, in samenwerking met de gemeente Heerde, het waterschap, de provincie en lokale ondernemers, een kanoroute gerealiseerd met verbindingen tussen de Grote en Kleine Wetering en het Apeldoorns Kanaal. Cultuurland Advies heeft de projectleiding verzorgd en was verantwoordelijk voor de informatievoorziening langs de route.  

De route is in juni 2018 geopend en kan geheel zelfstandig gevaren worden, met een eigen keuze in omvang. Eigen kano’s kunnen gebruik wordt, maar ook huur van kano’s is mogelijk bij Vadesto en Buitengewoon Buiten. Om de route te versterken is een knooppuntenroute ontwikkeld. Ook zijn informatiepanelen geplaatst en zijn er een routekaart en routeapp ontwikkeld. 

Meer informatie over de kanoroute kan de Stichting Wij zijn Heerde benaderd worden.   

Opdrachtgever:                              Gemeente Heerde
Periode:                                            2017-2018
Contactpersoon:                            Jan-Olaf Tjabringa