Gebiedsontwikkeling

Kavelruil Kampereiland

Op het Kampereiland is een proces van vrijwillige kavelruil gaande. De Stadserven, waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel hebben het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) ingeschakeld om de kavelruil tot een succes te maken. Voor pachters die willen weten of kavelruil voor hen uitkomst kan bieden, is in de eerste fase van het proces een onafhankelijk vertrouwenspersoon ingeschakeld.                              

Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken of die nadenken over uitbreiding of het afbouwen van activiteiten. Het voorkomt versnippering van landbouwgrond en biedt kansen om veldkavels dichter bij huis te betrekken. Dat bespaart veel tijd en voorkomt hogere transportkosten. Primaire aanleiding voor het kavelruilproces zijn de te nemen waterveiligheidsmaatregelen in het gebied. Dit gaat ten koste van landbouwgrond en kan investeringen in boerenbedrijven hinderen. Daarom willen de Stadserven, als eigenaar van het gebied, het waterschap en de gemeente Kampen agrarische structuurverbetering koppelen aan de compensatie voor deze ingrepen.

De kavelruil vindt volledig op vrijwillige basis plaats. Om pachters de gelegenheid te geven om vrijuit en in volledige vertrouwelijkheid te kunnen praten over hun toekomstplannen en hun ruilbehoefte, is Jan-Olaf Tjabringa als vertrouwenspersoon aangesteld. Hij heeft in de periode 2016/2017 ruim 40 keukentafelgesprekken gevoerd om de wensen van individuele pachters te inventariseren. In de fase die nu volgt (2018-2020) zal hij als kavelruilcoördinator sturing geven aan een aantal clusters waarbinnen ruilingen kunnen gaan plaatsvinden.

Opdrachtgever:                              Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel
Periode:                                            2016-2020
Contactpersoon:                            Jan-Olaf Tjabringa