Landschap & Cultuurhistorie

Landschappelijke analyse gemeente Wierden

De gemeente Wierden wenst inzicht te krijgen in de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap. De aanleiding hiervoor is heel divers. Zo kan een landschappelijke analyse bijdragen aan een te actualiseren Landschapsontwikkelingsplan, aan de op te stellen omgevingsvisie en kan het nieuwe doelgroepen interesseren voor het verhaal van hun leefomgeving. Het is voor de gemeente van belang om de kwaliteit van het landschap in beeld te hebben en hoe deze zich verhoudt in een veranderend landschap waar functies sterker worden of juist aan kracht verliezen. 

Deze opdracht voeren wij uit in samenwerking met Landschap Overijssel. Samen werken wij aan het uiteenzetten van het historische cultuurlandschap. Wij gaan daarbij in op het natuurlijke landschap, het middeleeuwse dorpslandschap en tot slot het meer recente landschap vanaf 1850 tot en met nu. De uiteenzetting krijgt een vervolg in het verkennen van de ontwikkelingspotentie van cultuurhistorie in de omgevingsvisie d.m.v. een kansencatalogus. In een latere fase kan besloten worden om ‘het verhaal van het landschap’ breed te verspreiden middels bijvoorbeeld een storymap, publicatie en/of diverse presentaties. 

Opdrachtgever:
               Gemeente Wierden
Periode:                             1e kwartaal 2021
Contactpersoon:              Susanne Coppens
Samenwerking:               Landschap Overijssel