Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie Engbertsdijksvenen

Het Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen is één van de laatste hoogveengebieden van Nederland. De komende jaren worden hier werkzaamheden uitgevoerd om het hoogveen te behouden en te herstellen. Bij het ontwerp wil Staatsbosbeheer –waar mogelijk- rekening houden met de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. Om landschap als integraal onderdeel in de planvorming mee te nemen werkt Cultuurland Advies in samenwerking met Landschap Overijssel aan een landschapsbiografie van de Engbertsdijksvenen. In het kader van deze landschapsbiografie zijn alle cultuurhistorische elementen in het gebied geïnventariseerd en gewaardeerd.

Hoogvenen maken al eeuwenlang deel uit van het cultuurlandschap en kennen een boeiende historie. De Engbertsdijksvenen lagen in een aaneengesloten hoogveengebied, dat zich uitstrekte tot aan de Vecht en de Sallandse Heuvelrug. Vanaf de late middeleeuwen werd dit gebied steeds verder ontgonnen, eerst om de gronden te gebruiken als akkers, later om er turf te steken als brandstof. Grootschalige verveningen hebben er in de 19e en 20ste eeuw voor gezorgd dat er een heel nieuw landschap is ontstaan. Tegenwoordig bestaat slechts een klein gedeelte van het gebied nog uit levend hoogveen en vormt het een uniek natuurgebied, waar allerlei bijzondere flora en fauna voorkomt.  

Opdrachtgever:                         Bouwteam Roelofs en Staatsbosbeheer
Periode:                                       2020 – 2021
Contactpersoon:                        Susanne Coppens