Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie Hagen, Breukinkheide en Wittebrink

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) beheert ruim 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland. De komende jaren wil GLK voor diverse terreinen cultuurhistorische inventarisaties en waarderingen uitvoeren. De natuurterreinen bevatten naast ecologische waarden namelijk ook waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke elementen. Aan de hand van een landschapsbiografie kunnen de soms honderden- of duizenden jaren oude elementen in een ruimere context worden geplaatst. Een landschapsbiografie biedt handvatten en inzichten waar beheer- en beschermingsmaatregelen op afgestemd kunnen worden. Cultuurland werkt aan de landschapsbiografie voor de terreinen Hagen, Breukinkheide en Wittebrink in de gemeentes Doetinchem en Bronckhorst.

Hagen, Breukinkheide en Wittebrink liggen aan de noordoost kant van de Oude IJssel, tussen Doetinchem en Hummelo. Hier ligt een brede gordel rivierduinen die aan het einde van de laatste ijstijd is ontstaan. In het kleinschalige heuvelachtige landschap wisselen bossen, weilanden, heide en akkers elkaar af. Hagen behoorde tot het in 1973 door GLK werd verworven tot de havezate Hagen, tegenwoordig beter bekend als Kasteel de Kelder. Het gebied kent een lange geschiedenis. Ook Breukinkheide maakte lange tijd deel uit van een particulier landgoed en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een rijk gevarieerd bos met prachtige oude beuken. Wittebrink is een natuurontwikkelingsgebied met natte graslanden en elzenbroekbos waar bijzondere flora en fauna voorkomen.

Als onderdeel van de landschapsbiografie worden alle belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische relicten gekarteerd en samengebracht op een overzichtskaart.  

Opdrachtgever:                         Geldersch Landschap en Kasteelen
Periode:                                       2020
Contactpersoon:                        Susanne Coppens