Nieuws

Landschapsbiografie Harlingen

Het erfgoed in de binnenstad van Harlingen is bij velen bekend, maar de kennis over het omliggende landschap ontbreekt vaak nog. Dat is jammer, want Harlingen ligt in een dynamisch en uniek landschap langs de Waddenzee en kent een bijzondere geschiedenis. 

Voor de gemeente Harlingen werken we aan een landschapsbiografie. Daarin wordt het verhaal van het landschap vanaf de laatste ijstijden tot het heden verteld.  Door de ontstaansgeschiedenis vanuit een interdisciplinaire invalshoek te bekijken wordt duidelijk waarom bepaalde dingen zijn zoals ze zijn. Zo wordt inzicht verschaft in verbanden tussen bijvoorbeeld het landgebruik, historische bebouwing en hydrologie en wordt duidelijk hoe elementen in het huidige landschap tot stand zijn gekomen.

Het verhaal bestaat uit zeven tijdsperioden en sluit daarmee goed aan bij de digitale landschapsbiografie van de Súdwesthoeke en de ‘Wordingsgeschiedenis van Fryslân’ van de Provincie Fryslân. Een landschapsbiografie maakt het verhaal van het landschap voor iedereen leesbaar, waardoor op het eerste gezicht alledaagse elementen betekenis krijgen.

Opdrachtgever:                        Gemeente Harlingen
Periode:                                      januari – juni 2022
Contactpersoon:                       Susanne Coppens