Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie en waardenkaart Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard is een bijzonder eiland in het zuidwesten van ons land. Samen met het eiland Tiengemeten vormt het sinds 1 januari 2019 de gemeente Hoeksche Waard. Het rijke en dynamische verleden van het eiland heeft de gemeenschap gevormd. Hoeksche Waarders zijn trots op hun woonplaats en koesteren het historische cultuurlandschap. Het gebied kent een boeiende geschiedenis, waarin het water altijd een belangrijke rol heeft gespeeld.

Ondanks dat er al veel bekend is over de geschiedenis van de Hoeksche Waard, ontbreekt het de gemeente nog aan een breed gedragen beeld van de ontwikkeling van het cultuurlandschap en de waarde daarvan. Om het verhaal van het landschap voor iedereen leesbaar te maken gaan we voor de gemeente een cultuurhistorische landschapsbiografie en waardenkaart opstellen. Daarin wordt de complexe levensloop van het landschap beschreven, waarbij de eeuwenlange interactie tussen het natuurlijke landschap en het gebruik ervan door de mens centraal staat. Het geeft antwoord op vragen over hoe het landschap in de loop der eeuwen is veranderd, welke rol de mens daarin speelde en wat we daarvan nog terugzien in het huidige landschap. De landschapsbiografie is niet alleen een beleidsdocument, maar is ook bedoeld voor inwoners, ondernemers en toeristen. Het landschap is van ons allemaal.

Opdrachtgever:                         Gemeente Hoeksche Waard
Periode:                                       2022
Contactpersoon:                        Erik van den Berg