Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie Idzegea

Samen met Landschapsbeheer Friesland gaat Cultuurland Advies in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân deze zomer aan de slag met een verdiepende landschapsbiografie voor de omgeving van Idzegea. Het gebied is in het Friese Veenweideprogramma aangewezen als één van de zes ontwikkelgebieden. Het opstellen van een verdiepende landschapsbiografie maakt onderdeel uit van een brede gebiedsanalyse, die als onderlegger kan dienen bij toekomstige ruimtelijke processen. Samen met een Landschapsecologische Systeem Analyse (LESA) die gelijktijdig door Antea Group Nederland wordt uitgevoerd, zal de landschapsbiografie een integraal beeld van het gebied schetsen, op basis waarvan de planvorming van het gebied verder kan worden uitgewerkt.

De nieuwe landschapsbiografie is een verdieping van de bestaande landschapsbiografie van de Súdwesthoeke, die in 2018-2019 door Cultuurland is opgesteld. De verdiepende landschapsbiografie van Idzegea en omgeving vertelt de ontstaansgeschiedenis van het onderzoeksgebied in meer detail, vanaf de vorming van het natuurlijke landschap tot de meest recente ontwikkelingen, met aandacht voor de agrarische geschiedenis en historische ecologie. De resultaten van het onderzoek worden dit najaar gepresenteerd aan de gebiedscommissie Idzegea.

Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân

Contactpersoon: Susanne Coppens

Periode: juni – oktober 2024