Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie Landgoederen Westerheide en ’t Heidehuis

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) beheert ruim 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland. De komende jaren wil GLK voor diverse terreinen cultuurhistorische inventarisaties en waarderingen uitvoeren. De natuurterreinen bevatten naast ecologische waarden namelijk ook waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke elementen. Aan de hand van een landschapsbiografie kunnen de soms honderden- of duizenden jaren oude elementen in een ruimere context worden geplaatst. Een landschapsbiografie biedt handvatten en inzichten waar beheer- en beschermingsmaatregelen op afgestemd kunnen worden. Cultuurland werkt aan de landschapsbiografie voor de landgoederen Westerheide en ’t Heidehuis.

De landgoederen Westerheide en ’t Heidehuis zijn gelegen ten noordwesten van Arnhem. De gebieden kenmerken zich grote oppervlakten naald- en loofbos, heide en lanen van Amerikaanse eik. Geruime tijd heeft dit gebied er heel anders uitgezien: het maakte onderdeel uit van de uitgestrekte heidevelden boven de Veluwezoom. In de 19de eeuw zijn beide terreinen aangekocht als uitbreiding van bestaande landgoederen. De landgoedeigenaren zagen dit als goede investering met op oog op houtproductie.  In de eeuwen daarna zijn de Westerheide en ‘t Heidehuis constant onderhevig geweest aan verandering door verschillende eigenaren. Al deze lagen hebben ervoor gezorgd dat Westerheide en ’t Heidehuis erbij liggen zoals ze dat vandaag de dag doen.

Opdrachtgever:
        Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK)
Periode:                       2023
Contactpersoon:       Martijn Hoekman