Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie Loenermark

Ten zuidwesten van Loenen ligt het grootste terrein dat in beheer is bij Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK): de Loenermark. Het gebied beslaat ruim 1200 hectare bos- en heideterreinen, dat voor een groot deel bestaat uit het Loenense Bos. Al sinds de prehistorie is er sprake van een continue activiteit in het gebied, waardoor het huidige landschap een uniek samenraapsel is van allerlei sporen uit vele tijdsperioden. Denk hierbij onder meer aan prehistorische grafheuvels, ijzerwinningskuilen, bundels karrensporen, hakhoutrelicten en oude markegrenzen. 

In opdracht van GLK wordt voor dit terrein een landschapsbiografie opgesteld. De biografie wordt daarnaast voorzien van een cultuurhistorische inventarisatie en waardering. Door inzicht te krijgen in de aanwezige cultuurhistorische waarden en hun context kan de biografie handvatten bieden voor afwegingen in het beheer. 

Opdrachtgever:
        Geldersch Landschap en Kasteelen 
Periode:                       2024
Contactpersoon:       Erik van den Berg