Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân

Cultuurland Advies heeft samen met Werkend Landschap aan de Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân gewerkt. In de landschapsbiografie wordt het levensverhaal van het landschap geschetst in drie verschillende delen:

1, De vorming van het landschap;
2, Het waddengebied;
3. Het veen. 

In ieder deel zijn de belangrijkste ontwikkelingen van het landschap beschreven en beeldend weergegeven door middel van foto’s, historische kaarten, illustraties of luchtfoto’s. De delen zijn weer onderverdeeld in diverse hoofdstukken. Voor ieder hoofdstuk is de koppeling gemaakt met cultuurhistorische of landschappelijke elementen die nu nog zichtbaar in het landschap zijn. Deze zijn benoemd als landschappelijke kernkwaliteiten. Samen met het verhaal van het landschap vormen ze belangrijke bouwstenen voor de op te stellen omgevingsvisie van Noardeast-Fryslân. 

Zowel de cultuurhistorische relicten, de kernkwaliteiten en diverse landschapstypen zijn gekarteerd met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS). Al deze gegevens worden ontsloten door een Digitale Landschapsatlas. Deze zal beschikbaar komen voor een breed publiek.

Kijk voor de Digitale Landschapsatlas op www.noardeast-fryslan.nl/digitale-atlas-0 
Artikel Friesch Dagblad –  ‘Website toont hoe landschap Noordoost-Fryslân ontstond’

Heeft u belangstelling voor de landschapsbiografie in boekvorm? Reserveer dan alvast een exemplaar via 
https://bit.ly/3vfxrlX 

Meer informatie:
Susanne Coppens