Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie Landgoed Petrea

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) beheert ruim 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland. De komende jaren wil GLK voor diverse terreinen cultuurhistorische inventarisaties en waarderingen uitvoeren. De natuurterreinen bevatten naast ecologische waarden namelijk ook waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke elementen. Aan de hand van een landschapsbiografie kunnen de soms honderden- of duizenden jaren oude elementen in een ruimere context worden geplaatst. Een landschapsbiografie biedt handvatten en inzichten waar beheer- en beschermingsmaatregelen op afgestemd kunnen worden. Cultuurland werkt aan de landschapsbiografie voor landgoed Petrea.

Landgoed Petrea ligt ten westen van Wapenveld. Het landgoed kenmerkt zich door grote oppervlakten naaldbos, glooiende heidevelden en enkele statige lanen. Geruime tijd heeft dit gebied er heel anders uitgezien: het maakte onderdeel uit van de uitgestrekte heidevelden bovenop de Veluwse stuwwal. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden deze heidevelden te koop aangeboden door de gemeente, in de hoop de gronden in cultuur te brengen. Hier werd gretig gehoor aan gegeven door vermogende particulieren uit de steden, die het als een goede investering zagen. De bekende weerkundige Buys Ballot was één van de eersten die stukken heide aankocht, zowel dit gebied, als het gebied dat later bekend stond als de Dellen. Hij liet een landhuis bouwen wat hij Petrea noemde, verwijzend naar stenen die hij met behulp van de leemrijke grond probeerde te maken.

Opdrachtgever:                         Geldersch Landschap en Kasteelen
Periode:                                       2021
Contactpersoon:                        Erik van den Berg