Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie Wekeromse zand

In het zuidwesten van de Veluwe, grofweg tussen de dorpen Lunteren en Wekerom, ligt het 530 hectare tellende natuurgebied het Wekeromse Zand. Het bestaat uit een uitgestrekt stuifzandgebied en heidevelden, die in de loop van de twintigste eeuw grotendeels zijn bebost. Eeuwenlang zorgde de aanwezigheid van het stuifzand voor een bedreiging van de nabijgelegen bouwlanden van Wekerom. Het gebied was echter niet altijd gevreesd: tal van prehistorische vuursteenvondsten en de aanwezigheid van één van de grootste raatakkercomplexen doet vermoeden dat het Wekeromse Zand en directe omgeving juist een zeer geliefd vestigingsgebied is geweest. 

In opdracht van Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) wordt voor dit terrein een landschapsbiografie opgesteld. De biografie wordt daarnaast voorzien van een cultuurhistorische inventarisatie en waardering. Door inzicht te krijgen in de aanwezige cultuurhistorische waarden en hun context kan de biografie handvatten bieden voor afwegingen in het beheer.

Opdrachtgever:
        Geldersch Landschap en Kasteelen 
Periode:                       2024
Contactpersoon:       Erik van den Berg