Nieuws

Lezing: Hoe het veen verdween langs het Zwarte Water

De ontstaansgeschiedenis van het landschap en de middeleeuwse veenontginningen tussen Zwarte Water, Staphorst en Rouveen. Tijdens de lezing wordt door Dennis Worst ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het landschap aan weerszijden van het Zwarte Water. Wist u bijvoorbeeld dat het Zwartewaterklooster was gelegen op een hoog opgestoven rivierduin? En dat grote delen van het landschap bedekt zijn geweest met metershoge veenkussens?

Van de veenkussens zelf is tegenwoordig vrijwel niks meer terug te vinden. Onze verre voorouders hebben namelijk uitgekiende ontginningsstrategieën ontwikkeld waarmee de middeleeuwse venen in cultuur zijn gebracht. Bent u geïnteresseerd in dit ‘verhaal van het landschap’ in de omgeving van Hasselt, Rouveen en Staphorst? Komt dan vooral een kijkje nemen bij de lezing van Dennis Worst op de 6 maart.

Aan de lezing is ook een excursie gekoppeld op zaterdagmiddag 4 april. Op de fiets zal het landschap rond De Veldschuur worden verkend. Daarbij worden er onder het motto ‘het landschap leren lezen’ allerlei landschappelijke elementen bekeken die tijdens de lezing zijn benoemd. Opgave voor de lezing en de excursie kan via de website van de Veldschuur (www.veldschuur.net)  Voor elke activiteit vragen wij een bijdrage van 5 euro, inclusief koffie of thee.

Dennis Worst studeerde Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en verricht promotieonderzoek bij de Fryske Akademy/Campus Fryslân naar de ‘middeleeuwse veenontginningen in ZO-FRL en de Kop van Overijssel’. Momenteel is Worst werkzaam bij het adviesbureau Cultuurland Advies uit Wapenveld.