Gebiedsontwikkeling

Lokale Ontwikkelingsstrategie IJsselvallei

Tussen het Veluwemassief en de rivier de IJssel en tussen Hattem en Dieren ligt de westelijke IJsselvallei. Voor deze regio zijn in de periode 2019-2022 twee toonaangevende gebiedsontwikkelingstrajecten uitgevoerd met als resultaat Masterplan IJsselvallei en het daarmee verbonden Werkboek. In navolging van deze trajecten hebben de gemeenten Heerde, Epe, Apeldoorn, Voorst en Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe zich als LEADER IJsselvallei verenigd om in aanmerking komen voor LEADER 2023-2027. LEADER is een Europese subsidieregeling voor plattelandsontwikkeling vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), het landbouwbeleid van de EU. Centraal binnen LEADER staat de bottom-up en programmatische aanpak met doelen die zijn vastgelegd in een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Hiermee wil de IJsselvallei een versnelling van de voorgenomen koers laten plaatsvinden.


In de rol van opdrachtgever heeft de gemeente Voorst Cultuurland Advies gevraagd de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) op te stellen. Dat doen wij in samenwerking met Petra van den Hengel (www.petravandenhengel.nl). De LOS zal voor 30 juni 2023 als aanvraag voor LEADER ingediend worden bij de provincie Gelderland. Ook beschrijft Cultuurland Advies de competenties van de Lokale Actiegroep (LAG); een representatieve groep inwoners uit de IJsselvallei die initiatieven uit het gebied gaat toetsen aan de inhoud van de LOS.


Om te komen tot de LOS vormen het Masterplan IJsselvallei en het Werkboek de basis, waaruit de randvoorwaarden, kernactiviteiten en thema’s worden geanalyseerd, verscherpt en toegespitst op de randvoorwaarden van LEADER. De IJsselvallei gaat zich zeker op drie grote maatschappelijke thema’s richten: klimaatadaptatie, de doorontwikkeling van de landbouw in relatie tot biodiversiteit en het versterken van het cultuurtoerisme en de leefbaarheid. Onder leiding van Cultuurland Advies zullen in een aantal klankbordsessies en streekcafés bewoners en gebruikers van het gebied worden gevraagd om mee te denken. De uitkomsten worden door Cultuurland Advies samengebracht en samengevat in een einddocument, de LOS, waar de IJsselvallei zich in herkent en dat potentie biedt gebiedsontwikkelingen voor een vitaal, weerbaar en veelkleurig landschap in de westelijke IJsselvallei.Opdrachtgever:                       
Gemeente Voorst
Periode:                                       2023
Contactpersoon:                       Betsie Pinkert