Nieuws

Quickscan ecologische verbindingszone Berkel

Traject Lochem-Almen

De rivier de Berkel is aangewezen als natte ecologische verbindingszone (EVZ), maar momenteel voldoet de rivier nog niet aan de doelstellingen die hiervoor gelden. Waterschap Rijn en IJssel is begonnen met een herinrichting langs verschillende trajecten van de Berkel, om de rivier beter geschikt te maken voor stroming minnende vissoorten. Hierbij zullen naast de rivier, ook delen van het omliggende landschap heringericht worden.

De samenwerking Tauw bv/Ploegam zal het definitieve plan gaan uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat er geen landschappelijke of cultuurhistorische waarden verloren gaan, werken wij aan een effectbepaling van de herinrichtingsmaatregelen op de bestaande waarden. Daarnaast geven wij advies over hoe de aanwezige waarden beter kunnen worden geïntegreerd in het uiteindelijke ontwerp.

Opdrachtgever:                       Tauw bv / Ploegam
Periode:                                     augustus – september 2022
Contactpersoon:                      Erik van den Berg