Ruimtelijke planvorming

Ruimtelijke Onderbouwing bij functiewijziging

In sommige gevallen is het mogelijk om middels een omgevingsvergunning bepaalde ontwikkelingen of vormen van gebruik – die strijdig zijn met het bestemmingsplan – toch doorgang te laten vinden. Als de gemeente medewerking wil verlenen zullen zij vragen om middels een ruimtelijke onderbouwing aan te tonen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het initiatief dient aan te sluiten bij het vigerende beleid en mag niet leiden tot negatieve gevolgen voor de directe omgeving. Geen situatie is het zelfde en iedere locatie vraagt om een andere aanpak en onderzoeksintensiteit.

Cultuurland Advies heeft diverse opdrachtgevers bij mogen staan in deze procedure waarbij wij naast de ruimtelijke onderbouwing ook de feitelijke omgevingsvergunningaanvraag hebben verzorgd. Binnen – onder andere – de gemeente Heerde hebben wij gewerkt aan de wijziging van een bedrijfswoning naar een burgerwoning, aan het mogelijk maken van een camping op een boerenerf en aan het op locatie mogen houden van meerdere evenementen per jaar.

Opdrachtgever:                                Diverse particulieren en bedrijven 
Periode:                                              2014 – heden
Contactpersoon:                              Jan-Olaf Tjabringa