Ruimtelijke planvorming

Ruimtelijke Onderbouwing boerencamping

De agrarische sector is in beweging met stoppers, groeiers, ‘neventakkers’  en bedrijven die gaan samenwerken. Voor een ‘neventakker’ hebben wij een ruimtelijke onderbouwing geschreven voor het realiseren van een boerencamping naast het agrarisch bedrijf. De initiatiefnemers hebben ervaring met gasten op het erf, in de vorm van het exploiteren van een rustpunt. De positieve ervaring die ze hiermee opgedaan hebben, willen ze graag verder uitbreiden in de vorm van een kleinschalige boerencamping.

Cultuurland Advies heeft dit proces begeleidt, de ruimtelijke onderbouwing geschreven/samengesteld en de benodigde onderzoeken aangestuurd. Het ging om onderzoeken op gebied van bodem, flora & fauna, landschap & cultuurhistorie en water. De bijzondere plek van de camping, de uiterwaarden van de IJssel, vraagt om een specifieke aanpak in relatie tot waterveiligheid. De camping is inmiddels gerealiseerd.

Opdrachtgever:                                             Particulier
Periode:                                                           2016-2017
Contactpersoon:                                           Jan-Olaf Tjabringa
Bezoek de camping:                                    www.boerderijcampinghetoever.com