Ruimtelijke planvorming

Ruimtelijke Onderbouwing evenementen

Voor een particulier in het buitengebied van de gemeente Heerde hebben wij een ruimtelijke onderbouwing geschreven. Initiatiefnemer is voornemens om 5 evenementen per jaar te organiseren op zijn eigen terrein. Te denken valt aan muzikale evenementen, zakelijke bijeenkomsten en bruiloften.

In de door Cultuurland Advies geschreven ruimtelijke onderbouwing is ingegaan op de mogelijke effecten op flora & fauna, de weerslag van geluid op de omgeving, parkeren en o.a. veiligheid. De onderbouwing vormt de onderlegger voor het verdere ruimtelijk planproces, wat inmiddels succesvol is afgerond.

Opdrachtgever:                               Particulier
Periode:                                             2017-2018
Contactpersoon:                             Jan-Olaf Tjabringa