Ruimtelijke planvorming

Ruimtelijke Onderbouwing vestigen Dierenkliniek

In het najaar van 2022 is op bedrijventerrein Molenweg/Europaweg in Heerde Dierenkliniek Molenweg gevestigd. Dit gebruik was op basis van de Staat van de Bedrijfsactiviteiten in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om het gebruik als dierenkliniek voort te kunnen zetten, was het noodzakelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot binnenplanse afwijking. Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing ingediend waarin wordt aangetoond dat er sprake is van goede ruimtelijk ordening zonder gevolgen voor de directe omgeving, waarmee het gebruik wordt gerechtvaardigd. Cultuurland Advies heeft voor Dierenkliniek Molenweg de ruimtelijke onderbouwing en de feitelijke omgevingsvergunningaanvraag, inclusief Melding Activiteitenbesluit, verzorgd. 

Opdrachtgever:                                             Dierenkliniek Molenweg
Periode:                                                           2023
Contactpersoon:                                           Betsie Pinkert