Ruimtelijke
planvorming

Binnen de ruimtelijke ordening spelen vele belangen, doelstellingen en (wettelijke) kaders een rol. Cultuurland Advies zorgt ervoor dat het soms ingewikkelde ruimtelijke planproces voor iedereen soepel en overzichtelijk verloopt.

Naast de aansturing van het proces begeleiden wij functieveranderingen, maken we ruimtelijke visies en stellen wij ruimtelijke onderbouwingen op als basis voor een omgevingsvergunning en bestemmingsplanwijziging.

Projecten

Ruimtelijke planvorming

Ruimtelijke Onderbouwing evenementen

Voor een particulier in het buitengebied van de gemeente Heerde hebben wij een ruimtelijke onderbouwing geschreven. Initiatiefnemer is voornemens om 5 evenementen per jaar te organiseren op zijn eigen terrein.

Lees verder

Ruimtelijke Onderbouwing boerencamping

De agrarische sector is in beweging met stoppers, groeiers, ‘neventakkers’  en bedrijven die gaan samenwerken. Voor een ‘neventakker’ hebben wij een ruimtelijke onderbouwing geschreven voor het realiseren van een boerencamping

Lees verder

Erf- en landschapsinrichting

Voor een particulier uit Hasselt hebben we een erf- en landschapsplan gemaakt. Als gevolg van de sloop van agrarische opstallen, is de mogelijkheid gecreëerd om meerdere woningen te mogen bouwen.

Lees verder