Nieuws

Sluiscomplex Molkwerum, cultuurhistorische waardering

Ten noorden van het dorp Molkwerum (Fries: Molkwar) in de gemeente Súdwest-Fryslân ligt in de voormalige Zuiderzeedijk een oud sluiscomplex. De sluis is in de jaren ’60 van de 20ste eeuw gedempt, maar het complex bestaande uit de voormalige sluis, sluiswachterswoning, stenen trap, strekdam met palenscherm en voormalige havenkom is nog aanwezig en vormt een markant punt in het landschap. Het complex kent momenteel geen beschermde status en is aan verval onderhevig.

Vanuit de omgeving en de gemeente bestaat de wens om het sluiscomplex te beschermen. De waarde van het sluiscomplex bij Molkwerum ligt niet in de bouwkundige waarden, maar eerder in het ensemble, de landschappelijke ligging en het verhaal van de plek. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft Cultuurland Advies daarom gevraagd een cultuurhistorische en landschappelijke waardering van het sluiscomplex uit te voeren en enkele aanbevelingen te doen over de toekomst van het complex.

Opdrachtgever:                         Gemeente Súdwest-Fryslân
Periode:                                       juli 2021
Contactpersoon:                        Susanne Coppens