Gebiedsontwikkeling

Visit Veluwe – Veluwe op 1

De Veluwe is een sterk merk, iedereen denkt meteen aan de bekende aspecten: herten, rust, ruimte, bossen, zandverstuivingen en heidevlakten. Dat willen we graag zo houden, maar we willen ook graag aandacht voor de andere aspecten van de Veluwe die de moeite waard zijn. Dat vraagt om integraal en gebiedsgericht bezoekersmanagement. In de VeluweAgenda 2030 is de ambitie opgenomen om invulling te geven aan bezoekersmanagement. Het streven is om de recreatieve druk op de Veluwe in ruimte en tijd beter te spreiden waarbij de bezoekers nog steeds de beste Veluwe ervaren.

Een manier om dit te bereiken is benoemd in het concept dat we ‘Belevingsgebieden’ noemen en dat is het beste te zien als een methode om tot versterking en een goede ontwikkeling te komen van nieuwe producten en diensten. Uitgangspunt is dat ieder stukje Veluwemassief ook eigen accenten heeft om te beleven als bezoeker. De belevingsgebieden geven richting voor aanbodontwikkeling op de Veluwe en bieden kansen om invulling te geven aan bezoekersmanagement. Het (door)ontwikkelen van Veluwse ontvangstlocaties zijn een instrument om verder invulling te geven bezoekersmanagement. De koppeling van Veluwe projecten zoals ontvangstlocaties, recreatiezonering, duurzame mobiliteit en bebording aan een belevingsgebied zorgt voor een integrale aanpak.

De beste Veluwe beleving start in de haarvaten van de Veluwe, lokaal vanuit de energie van een belevingsgebied. Op de Veluwe zijn diverse partijen enthousiast gestart, soms met hulp van een kwartiermaker en op andere plaatsen vanuit lokale samenwerking. Overal is één aanspreekpunt voor het belevingsgebied: de gebiedsregisseur. Leonie is gebiedsregisseur voor de Belevingsgebieden Industriële Veluwe en Ambachtelijke Veluwe. Zij houdt zich bezig met de doorontwikkeling van de investeringsagenda voor deze belevingsgebieden, wat bij zal dragen aan een goed bezoekersmanagement op de Veluwe.

Lees meer over belevingsgebieden en projecten van Veluwe op 1 Projectenoverzicht – Veluwe op 1
afbeeldingen: Veluwe op 1 en Leonie Meppelder 

Opdrachtgever:               Visit Veluwe
Periode:                              1 februari – augustus 2021
Contactpersoon:              Leonie Meppelder