Gebiedsontwikkeling

Waterrecreatie IJsseldelta

De gemeente Kampen, Gebiedscoöperatie IJsseldelta, IJsseldelta Marketing en lokale partijen en ondernemers hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het project ‘Waterrecreatie IJsseldelta’. Door dit project komt er via het water een betere toeristisch-recreatieve infrastructuur beschikbaar. Voor de uitvoering van de plannen is nu een Europese LEADER-subsidie toegekend van € 96.993 voor de periode tot 1 april 2023. 

Het project ‘Waterrecreatie IJsseldelta’ versterkt en verbindt de recreatiesector van de IJsseldelta en de nautische Hanzestad Kampen met elkaar, waardoor de IJsseldelta een unieke waterrecreatiebestemming wordt. In dit project realiseren recreatieaanbieders, (agrarische) ondernemers en gebiedspartijen nieuwe mogelijkheden voor waterrecreatie in de IJsseldelta; een watertaxi brengt inwoners en bezoekers op verschillende mooie plekken langs de IJssel, nieuwe aanlegsteigers maken het achterland bereikbaar, informatiepanelen en picknickbanken zorgen voor gebiedsinformatie en gemak, de landtong van Gat van Seveningen wordt hersteld en een mini-camping in een haven aan de IJssel koppelt verblijf aan waterrecreatie. 

Arrangementen voor meer verbinding 
Om de verschillende onderdelen van het plan met elkaar te verbinden ontwikkelt IJsseldelta Marketing verschillende arrangementen. Dit versterkt zowel de leefbaarheid van het gebied als de toeristische waarde van het project. Voorbeelden hiervan zijn het doorontwikkelen van de toeristische infrastructuur van Kampen naar het dorp Zalk (via het Zalkerveer en Reeve) en van Kampen (via Gat van Seveningen) naar het Kampereiland en de Mandjeswaard. Daarnaast is er aandacht voor onderlinge samenwerking tussen het buitengebied en de stad. Dit om langer verblijf van recreanten in het gebied te stimuleren en bestedingen te vergroten. 

Cultuurland Advies neemt in opdracht van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta de coördinatie van de uitvoering van het project voor haar rekening. IJsseldelta Marketing (onderdeel van MarketingOost) zorgt voor de ontwikkeling van arrangementen en de uitvoering van de regiomarketing. 

Opdrachtgever:                         
Gebiedscoöperatie IJsseldelta 
Periode:                                       2021-2023 
Contactpersoon:                        Jan-Olaf Tjabringa