De verhalen van het landschap zijn het waard om gelezen te worden. Dat kan in het landschap zelf tijdens een wandeling, door te luisteren naar verhalenvertellers, door film, online media én door boeken. Cultuurland Media is een bescheiden loot aan de stam. Onder deze naam brengen we met plezier publicaties uit. Soms in boekvorm, soms in de stijl van een brochure. Veel leesplezier toegewenst.

Landschapsbiografie van Noardeast-Fryslân

Het Friese cultuurlandschap is het resultaat van de eeuwenlange wisselwerking tussen natuur en mens. Naarmate de tijd vorderde, drukte de mens een steeds grotere stempel op dat landschap. Er werden sloten gegraven, dijken aangelegd of er ontsproten elzensingels langs slootkanten. Het landschap is in die zin ons cultuurhistorisch geheugen. Steeds zijn er nieuwe lagen aan toegevoegd. Maar hoe is het cultuurlandschap in de gemeente Noardeast-Fryslân tot stand gekomen? Deze landschapsbiografie neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis om daar achter te komen.

Auteurs: Dennis Worst & Susanne Coppens (Cultuurland Advies)
Opmaak en Beeld : Peter Hermens (Werkend Landschap)

Dit boek is te bestellen voor € 29,95 excl. verzendkosten (€ 7,25)

Gortel en Niersen

De buurtschappen Gortel en Niersen liggen bovenop de Veluwe, grofweg tussen Vaassen en Vierhouten. Het zijn kleine buurtschappen; Gortel heeft 26 huishoudens, Niersen 23. Twee prachtige, unieke buurtschappen gelegen in de beschutten omgeving van Het Kroondomein. Het lijkt alsof zelfs de tijd hier heeft stilgestaan. Was het hier altijd zo? En zal het altijd zo blijven? Een kleine geschiedenis van boeren, bosbouwers en forensen.

Auteur: Martijn Horst
Uitgever: Cultuurland Media

Dit boek is voor € 11,- verkrijgbaar, excl. verzendkosten.

Ons agrarisch en industrieel verleden

Dit boek richt zich op het agrarisch en industrieel verleden van de dorpen Emst, Epe, Oene en Vaassen en de daarbij horende buurtschappen aan het begin van de negentiende eeuw: landbouw, energie, infrastructuur, bestuur en bewoners.

Mede aan de hand van de eerste, in 1832 gepubliceerde kadastrale gegevens wordt een beeld gevormd van een boerengemeenschap met een sterk gemeenschapsgevoel, nog voortlevend op oude normen en waarden en een reeds enkele eeuwen bestaande lichte industrie, aangedreven door waterkracht.

Auteurs: C. Stork, F.Ph. Jantzen, G. Kouwenhoven, A. Schurink
Uitgever: Ampt Epe

Dit boek is voor € 20,00 verkrijgbaar, excl. verzendkosten. 

De Ramp op Goeree-Overflakkee

Dé Ramp. Bij veel oudere inwoners is dit in spreektaal nog een tijdsaanduiding, van “voor de ramp” of van “na de ramp. Een gebeurtenis die diep sneel in de ziel van Goerre-Overflakkee. Maar ook een ramp die werd vervolgd door het instellen van een Deltacommissie die de veiligheid in het Deltagebied duurzaam diende te verhogen.

Deze brochure beschrijft de Ramp, de wederopbouw en de Deltawerken van af 1958 tot en met het heden. 

Auteurs: M. Wellenberg, J. Both en F.D. Druijff
Uitgever: Cultuurland Media

Deze uitgave is voor € 7,95 verkrijgbaar, excl. verzendkosten.