Landschap &
Cultuurhistorie

Landschappen hebben meestal een lange, complexe geschiedenis achter de rug waarbij natuurlijke en menselijke processen een belangrijke rol spelen.
Om deze wordingsgeschiedenis zichtbaar te maken, stellen wij onder andere landschapsbiografieën op.

Daarin vertellen we het verhaal van het landschap aan de hand van toegankelijke verhaallijnen en veel kaart- en beeldmateriaal. Op deze manier is een landschapsbiografie een veelzijdig product dat gemaakt kan worden als boek, rapportage, storymap of als een minibiografie.  Het verhaal van het landschap kan zodoende dienen als inspiratiebron voor visievorming en toekomstige ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag meer over de mogelijkheden en toegevoegde waarde voor uw organisatie.

Projecten

Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van een landschapsbiografie om de levensloop van een landschap te beschrijven. Deze levensloop is vaak zeer complex door de eeuwenlange interactie tussen het fysieke landschap (natuurlijk landschap) en het gebruik ervan door de mens (cultuurlandschap).

Lees verder

Landschapsbiografie Súdwesthoeke

Voor de gemeente De Fryske Marren, de gemeente Súdwest-Fryslân en de stichting Mar en Klif bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân werkt Cultuurland Advies aan een digitale landschapsbiografie en cultuurhistorische inventarisatie van de Friese Súdwesthoeke. Dit gebied wordt gekenmerkt door een

Lees verder

Informatieborden IJsselzone Zwolle

Cultuurland Media werkt in opdracht van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) aan het vernieuwen van 17 informatiepanelen in de voormalige buurtschap IJsselzone. Het gebied bestaat uit de historische buurtschappen Spoolde, Schelle en Oldeneel en vormt een groene buffer tussen

Lees verder

Buurtschappenvisie Gortel & Niersen

Buurtschappenvisie Gortel Niersen (2015-2030). Leefomgeving van rust, ruimte en natuur. Op de stuwwal van de Veluwe liggen twee oude landbouwenclaves: Gortel en Niersen. Het waren gehuchtjes zoals er zoveel op de Veluwe lagen. Ongeveer een eeuw geleden gebeurde er echter

Lees verder

Cultuurhistorische waardenkaart Heerde & Hattem

In 2017 heeft Cultuurland Advies voor het grondgebied van de gemeenten Heerde en Hattem een cultuurhistorische inventarisatie en waardering uitgevoerd. Daarvoor is onder andere gebruik gemaakt van historisch kaartmateriaal, bodemkaarten en tal van bestaande inventarisaties. Naast het intekenen van bijvoorbeeld

Lees verder

Het Aamsveen. Cultuurhistorische inventarisatie en waardering

Cultuurland Advies heeft in het Natura 2000-gebied het Aamsveen een cultuurhistorische inventarisatie en waardering uitgevoerd. Het Aamsveen, vlakbij Enschede gelegen, is in beheer van de terreinbeherende organisatie Landschap Overijssel en staat bekend om de bijzondere hoogveenvegetaties. Omdat het Aamsveen is

Lees verder

IVN Gastheer van het Landschap

Samen met de IVN afdeling Regio Oost heeft Cultuurland Advies voor de cursus ‘Gastheer van het Landschap’ drie zeer beknopte landschapsbiografieën gemaakt. De biografie is opgemaakt als een toegankelijke brochure en dient als naslagwerk voor ondernemers en bezoekers. Vooralsnog zijn

Lees verder

Verkenning functionaliteit sprengenbeken

Sprengenbeken zijn een bijzonder cultuurhistorisch verschijnsel, dat binnen Europa nagenoeg alleen op de Veluwe voorkomt. Het unieke Veluwse sprengenbekenlandschap is het resultaat van eeuwenlang handelen van de mens. Door de beken zijn op de Veluwe nieuwe economische impulsen ontstaan. Naast

Lees verder

Aekingaweg Appelscha. cultuurhistorische quickscan

Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied kunnen soms leiden tot aantasting van bestaande landschappelijke- en cultuurhistorische waarden. Wanneer deze waarden niet op voorhand bekend zijn, kan dit leiden tot een vertraging van het planproces en/of een gemiste kans om met de

Lees verder

Erfgoedvisie Landschap Overijssel

Erfgoedvisie van Landschap Overijssel 2017 – 2030  Veel natuurgebieden in Nederland vormen ware schatkamers voor ons cultureel erfgoed. Voor terreinbeherende organisaties hebben deze cultuurhistorische waarden altijd een belangrijke rol gespeeld. Desondanks lag de primaire focus altijd op het behoud en

Lees verder