Landschap &
Cultuurhistorie

Landschappen hebben meestal een lange, complexe geschiedenis achter de rug waarbij natuurlijke en menselijke processen een belangrijke rol spelen.
Om deze wordingsgeschiedenis zichtbaar te maken, stellen wij onder andere landschapsbiografieën op.

Daarin vertellen we het verhaal van het landschap aan de hand van toegankelijke verhaallijnen en veel kaart- en beeldmateriaal. Op deze manier is een landschapsbiografie een veelzijdig product dat gemaakt kan worden als boek, rapportage, storymap of als een minibiografie.  Het verhaal van het landschap kan zodoende dienen als inspiratiebron voor visievorming en toekomstige ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag meer over de mogelijkheden en toegevoegde waarde voor uw organisatie.

Projecten

Landschap & Cultuurhistorie

Product: Storymaps

Een Storymap vertelt op interactieve manier een verhaal van het landschap door het gebruik van digitale kaarten, aangevuld met tekst, foto’s en andere media. Het is een manier om geografische informatie op een gebruiksvriendelijke manier digitaal te ontsluiten en toegankelijk

Lees verder

Waterbiografie van de Liemers

De Liemers (gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en de gemeente Montferland) is gevormd door het water. Hier komt de Rijn ons land binnen en wordt het water tussen Waal, Nederrijn/Lek en de IJssel verdeeld. Om de kennis van de vormende kracht

Lees verder

Onderzoek Klooster Hulsbergen

Voormalig klooster Hulsbergen – 15e en 16e eeuw – vormt een belangrijk onderdeel van de rijke historie van Wapenveld. Vandaag de dag zijn resten van enige bebouwing niet meer zichtbaar. Zelfs de locatie waar één of meerdere gebouwen hebben gestaan,

Lees verder

Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân

Op dit moment werk Cultuurland Advies samen met Werkend Landschap aan de Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân. In de landschapsbiografie wordt het levensverhaal van het landschap geschetst in drie verschillende delen: 1, De vorming van het landschap; 2, Het waddengebied; 3. Het veen.

Lees verder

Landschapsbiografie Súdwesthoeke

Voor de gemeente De Fryske Marren, de gemeente Súdwest-Fryslân en de stichting Mar en Klif bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân werkt Cultuurland Advies aan een digitale landschapsbiografie en cultuurhistorische inventarisatie van de Friese Súdwesthoeke. Dit gebied wordt gekenmerkt door een

Lees verder

Informatieborden IJsselzone Zwolle

Cultuurland Media werkt in opdracht van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) aan het vernieuwen van 17 informatiepanelen in de voormalige buurtschap IJsselzone. Het gebied bestaat uit de historische buurtschappen Spoolde, Schelle en Oldeneel en vormt een groene buffer tussen

Lees verder

Buurtschappenvisie Gortel & Niersen

Buurtschappenvisie Gortel Niersen (2015-2030). Leefomgeving van rust, ruimte en natuur. Op de stuwwal van de Veluwe liggen twee oude landbouwenclaves: Gortel en Niersen. Het waren gehuchtjes zoals er zoveel op de Veluwe lagen. Ongeveer een eeuw geleden gebeurde er echter

Lees verder

Cultuurhistorische waardenkaart Heerde & Hattem

In 2017 heeft Cultuurland Advies voor het grondgebied van de gemeenten Heerde en Hattem een cultuurhistorische inventarisatie en waardering uitgevoerd. Daarvoor is onder andere gebruik gemaakt van historisch kaartmateriaal, bodemkaarten en tal van bestaande inventarisaties. Naast het intekenen van bijvoorbeeld

Lees verder

Het Aamsveen. Cultuurhistorische inventarisatie en waardering

Cultuurland Advies heeft in het Natura 2000-gebied het Aamsveen een cultuurhistorische inventarisatie en waardering uitgevoerd. Het Aamsveen, vlakbij Enschede gelegen, is in beheer van de terreinbeherende organisatie Landschap Overijssel en staat bekend om de bijzondere hoogveenvegetaties. Omdat het Aamsveen is

Lees verder

IVN Gastheer van het Landschap

Samen met de IVN afdeling Regio Oost heeft Cultuurland Advies voor de cursus ‘Gastheer van het Landschap’ drie zeer beknopte landschapsbiografieën gemaakt. De biografie is opgemaakt als een toegankelijke brochure en dient als naslagwerk voor ondernemers en bezoekers. Vooralsnog zijn

Lees verder