Gebieds-
ontwikkeling

Gebiedskwaliteiten volop benutten. Daar draait het om bij gebiedsontwikkeling. Het is niet een doel op zich, maar een middel om wensen en kansen tot ontwikkeling te laten komen.

Cultuurland Advies voelt zich als intermediair en procesleider thuis tussen overheden en gebiedspartijen. Wij kunnen ontwikkelingen stroomlijnen, initiatiefnemers bij elkaar brengen, de haalbaarheid van plannen onderzoeken, de koppeling leggen met financiers en projecten vervolgens met een goed resultaat uitvoeren. Zo ontzorgen wij u gedurende het gehele proces.

Projecten

Gebiedsontwikkeling

Projectuitvoerder SPLIJ+

Bij aanvang van onze werkzaamheden in de IJsseldelta in 2009 kregen wij de opdracht mee om invulling te geven aan de Groen Blauwe Diensten. De provincie Overijssel liep destijds –

Lees verder

Vertrouwenspersoon Wieden-Weerribben

De komende jaren worden in het N2000-gebied de Wieden & Weerribben, in opdracht van de provincie Overijssel, diverse herstelmaatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen moeten bijdragen aan de versterking van de ecologische

Lees verder

Kavelruil Kampereiland

Op het Kampereiland is een proces van vrijwillige kavelruil gaande. De Stadserven, waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel hebben het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) ingeschakeld om de kavelruil

Lees verder

Kanoroute Noordoost Veluwe

Tussen Veessen en Wapenveld is de hoogwatergeul (HWG) aangelegd. De HWG heeft een grote invloed op het huidige beeld van het landschap. Om de impact op het landschap te versterken

Lees verder

Gebiedscoöperatie IJsseldelta

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is eind 2015 opgericht. Cultuurland is destijds gevraagd om de werkzaamheden als gebiedsmakelaar in het Nationaal Landschap IJsseldelta vanaf 1 januari 2016 vanuit deze coöperatie voort te

Lees verder