Gebieds-
ontwikkeling

Gebiedskwaliteiten volop benutten. Daar draait het om bij gebiedsontwikkeling. Het is niet een doel op zich, maar een middel om wensen en kansen tot ontwikkeling te laten komen.

Cultuurland Advies voelt zich als intermediair en procesleider thuis tussen overheden en gebiedspartijen. Wij kunnen ontwikkelingen stroomlijnen, initiatiefnemers bij elkaar brengen, de haalbaarheid van plannen onderzoeken, de koppeling leggen met financiers en projecten vervolgens met een goed resultaat uitvoeren. Zo ontzorgen wij u gedurende het gehele proces.

Projecten

Gebiedsontwikkeling

Dorpen en Zon IJsseldelta

Dorpen spelen een hele belangrijke rol bij de leefbaarheid in het buitengebied. Veel dorpen beschikken over een ontmoetingsplek in de vorm van een multifunctioneel centrum of een wat meer traditioneel

Lees verder

Groene Loper IJsseldelta 2.0

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is gestart met de  Groene Loper IJsseldelta 2.0. Het project heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen leefomgeving.

Lees verder

Erfcoach Steenwijkerland

Vanaf april 2020 tot en met eind 2020 zijn wij in Steenwijkerland actief als erfcoach. In opdracht van de Provincie Overijssel en in samenwerking met de  gemeente Steenwijkerland en Stimuland

Lees verder

Erfcoach IJsseldelta

Vanaf september 2019 tot en met eind 2020 zijn wij in de IJsseldelta actief als erfcoach. In opdracht van de Provincie Overijssel en in samenwerking met de drie gemeenten en

Lees verder

Projectuitvoerder SPLIJ+

Bij aanvang van onze werkzaamheden in de IJsseldelta in 2009 kregen wij de opdracht mee om invulling te geven aan de Groen Blauwe Diensten. De provincie Overijssel liep destijds –

Lees verder

Vertrouwenspersoon Wieden-Weerribben

De komende jaren worden in het N2000-gebied de Wieden & Weerribben, in opdracht van de provincie Overijssel, diverse herstelmaatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen moeten bijdragen aan de versterking van de ecologische

Lees verder